Δημοσιεύσεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ PEER-REVIEWED ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ [58]

 1. Vasileiou V, Kotoula M,Tsironi E, Androudi S, Papageorgiou  Bilateral vision loss in Waldenstrom’s macroglobulinemia. Ann Hematol. 2020;99(1):193-194.
 2. PapageorgiouE, Kapsalaki E, Tsironi  Disconjugate Nystagmus in a Child With Chiasmal Glioma. Pediatr Neurol. 2020;104:70-71.
 3. Koltsidopoulos P,Papageorgiou E, Skoulakis C. Eyelid lump in child associated with dog scratch. Postgrad Med J. Postgrad Med J. 2019;95(1130):675.
 4. Tantou A, Kotoula M, Koltsidopoulos P, Tsironi E,Papageorgiou E. Iris vessel dilation and hyphema due to forceps trauma in a newborn. J Obstet Gynaecol. 2019 Jul;39(5):705-706.
 5. Koltsidopoulos P,Papageorgiou E, Skoulakis C. Acute sinusitis complicated with Pott puffy tumour. CMAJ. 2019 Feb 11;191(6):E165.
 6. Papageorgiou E, Asproudis I, Maconachie G, Tsironi EE, Gottlob I. The treatment of amblyopia: current practice and emerging trends. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2019 Jun;257(6):1061-1078.
 7. Siokas V, Kardaras D, Aloizou AM, Asproudis I, Boboridis KG,Papageorgiou E, Spandidos DA, Tsatsakis A, Tsironi EE, Dardiotis E. Lack of Association of the rs11655081 ARSG Gene with Blepharospasm. J Mol Neurosci. 2019 Mar;67(3):472-476.
 8. Kardaras D,Papageorgiou E, Gaitana K, Grivea I, Dimitriou VA, Androudi S, Gounaris A, Tsironi EE. The Association Between Retinopathy of Prematurity and Ocular Growth. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2019 Jan 2;60(1):98-106.
 9. Koltsidopoulos P,Papageorgiou E, Skoulakis C. Pott’s puffy tumor in children: A review of the literature. Laryngoscope. 2020 Jan;130(1):225-231
 10. Siokas V, Kardaras D, Aloizou AM, Asproudis I, Boboridis KG,Papageorgiou E, Hadjigeorgiou GM, Tsironi EE, Dardiotis E. BDNF rs6265 (Val66Met) Polymorphism as a Risk Factor for Blepharospasm. Neuromolecular Med. 2018 Dec 5. [Epub ahead of print]
 11. Papageorgiou E, Tsironi EE, Androudi S, Koltsidopoulos P. Author response: Teaching Video NeuroImages: Pulsatile proptosis and wall-eyed bilateral internuclear ophthalmoplegia. Neurology. 2018 Nov 6;91(19):897-898.
 12. Papageorgiou E, Kalampalikis S, Koltsidopoulos P, Tsironi E. Phthiriasis palpebrarum in three young siblings. Oxf Med Case Reports. 2018 Oct 22;2018(11):omy093.
 13. Papageorgiou E, Anthis N, Stathi T, Tsironi E, Asproudis I. Case Series: Bilateral Homonymous Visual Field Defects Due to Bilateral Ischemic Strokes. Optom Vis Sci. 2018 Nov;95(11):1077-1082.
 14. Koltsidopoulos P, Skoulakis C, Papageorgiou E. Unilateral rhinorrhea associated with cerebrospinal fluid leak. Postgrad Med J. 2018 Oct 9. pii: postgradmedj-2018-136078. doi: 10.1136/postgradmedj-2018-136078. [Epub ahead of print]
 15. Ungewiss J, Kübler T, Sippel K, Aehling K, Heister M, Rosenstiel W, Kasneci E, Papageorgiou E; Simulator/On-road Study Group. Agreement of driving simulator and on-road driving performance in patients with binocular visual field loss. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2018 Dec;256(12):2429-2435.
 16. Androudi S, Papageorgiou E. Macular hole from a laser pointer. N Engl J Med 2018 Jun 21;378(25):2420.
 17. Papageorgiou E, Pilat, Lee, Proudlock, Purohit, Sheth, Vasudevan, Gottlob. Retinal and optic nerve changes in microcephaly: an optical coherence tomography study. Neurology 2018 Aug 7;91(6):e571-e585.
 18. Papageorgiou E, Xanthou F, Tsironi E, Androudi S. Multimodal retinal imaging in a case of an unsuccessful suicide attempt with sildenafil. Clinical toxicology 2018 Aug;56(8):798-800.
 19. Kotoula, Papageorgiou, Xanthou, Kalampalikis, Tsironi. Choroidal vascular occlusion in a young male patient with sickle cell trait. Int J Ophthalmol 2018 Mar 18;11(3):528-532.
 20. Papageorgiou E, Tsironi E, Androudi S, Koltsidopoulos P. Teaching video neuroimages: Pulsatile proptosis and wall-eyed bilateral internuclear ophthalmoplegia. Neurology 2018 Apr 24;90(17):e1542-e1543.
 21. Mataftsi A, Koulali E, Papageorgiou E, Ziakas N, Brazitikos P. Very Late Reactivation of Retinopathy of Prematurity After Monotherapy With Intravitreal Bevacizumab. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. 2017;48:372.
 22. Patel A, Purohit R, Lee H, Sheth V, Maconachie G, Papageorgiou E, McLean RJ, Gottlob I, Proudlock FA. Optic Nerve Head Development in Healthy Infants and Children Using Handheld Spectral-Domain Optical Coherence Tomography. Ophthalmology. 2016;123:2147-57.
 23. Kübler T, Kasneci E, Rosenstiel W, Heister M, Aehling K, Nagel K, Schiefer U, Papageorgiou E. Driving with Homonymous Visual Field Defects: Driving Performance and Compensatory Gaze Movements. J Eye Mov Res 2015 8(5):5, 1-11
 24. Lee H, Purohit R, Sheth V, Papageorgiou E, Maconachie G, McLean RJ, Patel A, Pilat A, Anwar S, Sarvanathan N, Proudlock FA, Gottlob I. Retinal development in albinism: a prospective study using optical coherence tomography in infants and young children. Lancet 2015 26;385:S14
 25. Lee H, Purohit R, Patel A, Papageorgiou E, Sheth V, Maconachie G, Pilat A, McLean RJ, Proudlock FA, Gottlob I. In Vivo Foveal Development Using Optical Coherence Tomography. Invest Ophthalmol Vis Sci 2015;56:4537-45.
 26. Kübler T, Kasneci E, Rosenstiel W, Heister M, Aehling K, Nagel K, Schiefer U, Papageorgiou E. Driving with Glaucoma: Task Performance and Gaze Movements. Optom Vis Sci 2015;92:1037-46
 27. Kasneci E, Sippel K, Heister M, Aehling K, Rosenstiel W, Schiefer U, Papageorgiou E. Homonymous Visual Field Loss and its Impact on Visual Exploration – A Supermarket Study. Transl Vis Sci Technol 2014;3:2.
 28. Sippel K, Kasneci E, Aehling K, Heister M, Rosenstiel W, Schiefer U, Papageorgiou E. Binocular Glaucomatous Visual Field Loss and its Impact on Visual Exploration – A Supermarket Study. PLoS One 2014 Aug 27;9(8):e106089.
 29. Papageorgiou E, McLean RJ, Gottlob I. Nystagmus in childhood: A review. Pediat Neonatol 2014 Oct;55(5):341-51.
 30. Kuebler T, Kasneci E, Rosenstiel W, Schiefer U, Nagel K, Papageorgiou E. Stress-indicators and exploratory gaze for the analysis of hazard perception in patients with visual field loss. Transp Res Part F Traffic Psychol Behav 2014 May 14;24:231-243
 31. Papanikolaou A., Keliris G, Papageorgiou D, Shao Y, Krapp E, Papageorgiou E, Stingl K, Bruckmann A, Schiefer U, Logothetis N, Smirnakis S. Area V1 population receptive field analysis complements visual field perimetry in patients with homonymous visual field defects. Proc Natl Acad Sci USA 2014;111:E1656-65.
 32. Kasneci E, Sippel K, Aehling K, Heister M, Rosenstiel W, Schiefer U, Papageorgiou E. Driving with Binocular Visual Field Loss? A Study on a Supervised On-Road Parcours with Simultaneous Eye and Head Tracking. PLoS One. 2014 Feb 11;9:e87470.
 33. Pilat AV, Proudlock FA, Kumar P, Lee H, Papageorgiou E, Gottlob I. Macular morphology in patients with optic nerve head drusen and optic disc edema. Ophthalmology. 2014 Feb;121(2):552-7.
 34. Papageorgiou E, Soon C, Kulkarni A, Anwar S, Empeslidis T. Fourth cranial nerve palsy and bilateral acute retinal necrosis following human herpesvirus 6 infection of the central nervous system. Ocular Immunol Inflamm. 2014 Jun;22(3):228-32
 35. Koltsidopoulos P, Papageorgiou E, Konidaris V, Skoulakis C. Idiopathic acquired dacryocystocele treated with endonasal, endoscopic, dacryocystorhinostomy. BMJ Case Rep. 2013 Aug 19;2013.
 36. Panos GD, Papageorgiou E, Kozeis N, Gatzioufas Z. Macular hole formation after toxoplasmic retinochoroiditis. BMJ Case Rep. 2013 Mar 6;2013.
 37. Papageorgiou E, Hardiess G, Mallot HA, Schiefer U. Gaze patterns predicting successful collision avoidance in patients with homonymous visual field defects. Vision Res. 2012;65:25-37.
 38. Ganssauge M*, Papageorgiou E*, Schiefer U. Facial dysmorphopsia: a notable variant of the “thin man” phenomenon? Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2012;250:1491-7. *equal contribution
 39. Papageorgiou E, Hardiess G, Wiethölter H, Ackermann H, Dietz K, Mallot HA, Schiefer U. The neural correlates of impaired collision avoidance in hemianopic patients. Acta Ophthalmol 2012;90:198-205.
 40. Papageorgiou E, Karamagkiolis S, Dimera V. Non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy and double thrombophilic defect: a new observation. Case Report Ophthalmol 2012;3:61-64.
 41. Papageorgiou E, Hardiess G, Ackermann H, Wiethoelter H, Dietz K, Mallot HA, Schiefer U. Collision avoidance in persons with homonymous visual field defects under virtual reality conditions. Vision Res 2012 ;52:20-30.
 42. Papageorgiou E, Dimera V, Koufakis D. Multiple retinal arterial macroaneurysms associated with submacular hemorrhage. Eur J Ophthalmol 2012 Sep-Oct;22(5):846-9
 43. Papageorgiou E, Gatzioufas Z, Ninios K, Seitz B. [Acute unilateral loss of vision in a 38-year-old male patient]. Ophthalmologe2012 Mar;109(3):289-91
 44. Papageorgiou E*, Ticini L*, Schiefer U. Peripheral homonymous hemianopia: Correlation between lesion location and visual field defects by means of cytoarchitectonic probabilistic maps. J Neuroophthalmol 2012;32:5-12. *equal contribution
 45. Papageorgiou E, Wacker A, Nägele T, Bonin M, Dufke A. Williams-Beuren syndrome in association with pediatric multiple sclerosis. J Paediatr Child Health 2010;46:612-4.
 46. Schiefer U, Papageorgiou E, Sample P, Pascual J, Selig B, Krapp E, Paetzold J. Spatial Pattern of Glaucomatous Visual Field Loss Obtained With Regionally Condensed Stimulus Arrangements. Invest Ophthalmol Vis Sci 2010;51:5685-9.
 47. Hardiess G, Papageorgiou E, Schiefer U, Mallot HA. Functional compensation of visual field deficits in hemianopic patients under the influence of different task demands. Vision Res 2010;50:1158-72.
 48. Nevalainen J, Paetzold J, Papageorgiou E, Sample P, Pascual J, Krapp E, Selig B, Vonthein R, Schiefer U. Specification of progression in glaucomatous visual field loss, applying locally condensed stimulus arrangements. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2009;247:1659-69.
 49. Wermund T*, Papageorgiou E*, Schiefer U. Central disorders of vision. Klin Monatsbl Augenheilkd 2009;226:R51-70. * equal contribution with the first author
 50. Papageorgiou E, Wermund T, Wilhelm H. Pupil perimetry demonstrates hemifield pupillary hypokinesia in a patient with a pretectal lesion causing a relative afferent pupil defect but no visual field loss. J Neuroophthalmol 2009;29:33-6.
 51. Papageorgiou E, Gatzioufas Z, Wilhelm H. Bilateral altitudinal visual field defects caused by occipital infarctions. Klin Monatsbl Augenheilkd 2009;226:132-4.
 52. Jägle C, Papageorgiou E, Schiefer U, Jägle H. Fulminant process of an orbital Mucoracea infection. Ophthalmologe2009;106:547-50.
 53. Voykov B, Guenova E, Papageorgiou E, Achim S, Schiefer U. When Tuberous Sclerosis Complex Becomes Emergency: A Case Report. Can J Ophthalmol 2009;44:220-1.
 54. Papageorgiou E, Ticini L, Hardiess G, Schaeffel F, Wiethoelter H, Mallot H-P, Vonthein R, Wilhelm B, Schiefer U, Karnath H-O. The pupillary light reflex pathway: cytoarchitectonic probabilistic maps in hemianopic patients. Neurology 2008;70:956-63.
 55. Papageorgiou E, Schiefer U, Dörnberger V, Leo-Kottler B. Optic atrophy, recurrent deterioration of vision and Raynaud’s phenomenon. Ophthalmologe 2008;105:770-3.
 56. Papageorgiou E, Schiefer U, Wermuth-Metz M, Weckerle P. Morning-glory disc anomaly and frontonasal dysplasia. Ophthalmologe 2007;104:709-12.
 57. Papageorgiou E, Hardiess G, Schaeffel F, Wiethoelter H, Karnath H-O, Mallot H-P, Schoenfisch B, Schiefer U. Assessment of vision-related quality of life in patients with homonymous visual field defects. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2007;245:1749-58.
 58. Papageorgiou Ε, Bock S, Schiefer U. Myotonic dystrophy Curschmann-Steinert. Klin Monatsbl Augenheilkd 2007;224:70-75.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

1. Kokotas H, Grigoriadou M, Papageorgiou E, Giannoulia-Karantana A, Petersen MB. Genetics of non-syndromic aniridia. Greek Annals of Ophthalmology 2010;20:28-32.

2. Kokotas H, Grigoriadou M, Papageorgiou E, Giannoulia-Karantana A, Petersen MB. X-linked juvenile retinoschisis: a molecular genetic approach. Greek Annals of Ophthalmology 2009;19:367-372.

3. Tsinopoulos I, Praidou A, Simeonidis C, Chalvatzis N, Papageorgiou E, Economidis P, Georgiadis N, Dimitrakos S. Factors affecting best results during training for a surgical procedure. Ophthalmologia 2005;17:266-271.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. Papageorgiou E, Hardiess G, Mallot H, Schiefer U. Gaze patterns predicting successful collision
avoidance in patients with homonymous visual field defects. Invest Ophthalmol Vis Sci 2011;52:E-Abstract 3882.

2. Vasilaki A, Grivas V, Sourlas V, Papageorgiou E. Differential effect of ischemia, hypoxia, hyperglycaemia and hypoglycaemia on the rat retinal neurotransmission. Acta Ophthalmol Scand 2010;88:s246.

3. Papageorgiou E, Hardiess G, Vonthein R, Schoenfisch B, Mallot H.A, Schiefer U. Driving performance in patients with homonymous visual field defects and healthy subjects in a standardized virtual reality environment. Acta Ophthalmol Scand 2008;86:s243.

4. Papageorgiou E, Hardiess G, Schaeffel F, Wiethoelter H, Karnath H.-O, Mallot H, Schoenfisch B, Schiefer U. Vision-Related Quality Of Life (QoL) Assessment In Patients With Homonymous Visual Field Defects (HVFDs) Due To Postchiasmal Vascular Lesions. Invest Ophthalmol Vis Sci 2007;48:E-Abstract 931.

5. Rothlaender C, Papageorgiou E, Hardiess G, Wiethoelter H, Schaeffel F, Karnath H.-O, Mallot H, Vonthein R, Schoenfisch B, Schiefer U. Size Of Homonymous Scotomas And Traffic Accidents In Virtual Reality Driving. Invest Ophthalmol Vis Sci 2007;48:E-Abstract 939.

6. Papageorgiou E, Hardiess G, Mallot H.A, Wilhelm B, Schäffel F, Wiethölter H, Ticini L.F, Vonthein R, Schiefer U, Karnath H.O. Evaluation of Relative Afferent Pupillary Defect (RAPD) in Patients With Homonymous Hemianopia Due to Cerebrovascular Lesions in the Posterior and Middle Cerebral Artery Territories. Invest Ophthalmol Vis Sci 2006;47:E-Abstract 791.

7. Schiefer U, Hardiess G, Schaeffel F, Wiethoelter H, Karnath H.O, Vonthein R, Schoenfisch B, Mallot H.A, Papageorgiou E. To What Extent Can Visual Exploration Compensate for Homonymous Scotomas? A Pilot Study Based on Virtual Reality Driving Tasks. Invest Ophthalmol Vis Sci 2006;47:E-Abstract 792.

8. Hardiess G, Papageorgiou E, Gillner S, Schiefer U, Mallot H.A. Visual performance of homonymous scotoma patients – A pilot study based on virtual reality. Invest Ophthalmol Vis Sci 2006;47:E-Abstract 793.

9. Papageorgiou E, Hardiess G, Mallot HA, Wilhelm B, Schaeffel F, Wiethoelter H, Ticini LF, Vonthein R, Karnath HO, Schiefer U. Εvaluation of relative afferent pupillary defect in patients with homonymous visual field defects due to cerebrovascular lesions in the posterior and middle cerebral artery territories. Acta Ophthalmol Scand 2006;84:566.

10. Schiefer U, Hardiess G, Schaeffel F, Wiethoelter H, Karnath HO, Vonthein R, Schoenfisch B, Mallot HA, Papageorgiou E. To what extent does size and location of homonymous scotomas influence the frequency of traffic accidents? – A study based on virtual reality driving tasks. Acta Ophthalmol Scand 2006;84:585.

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. Papageorgiou E, Gottlob I. Ophthalmological findings and handheld optical coherence tomography in microcephaly. Annual Meeting of the Bielschowsky Society for Strabismus and Neuro-Ophthalmology, 29-30.11.2013, Leipzig, Germany

2. Papageorgiou E. Visual field testing: Innovative practices and future trends. Sumposium: Modern Technologies for Young Ophthalmologists to know. Invited lecture. The American Academy of Ophthalmology. 9-13.11.2012, Chicago, USA

3. Schiefer U, Hardiess G, Mallot HA, Papageorgiou E. Compensatory eye movements allow for successful collision avoidance under virtual reality conditions in a subgroup of patients with homonymous visual field defects. International Perimetric Society (IPS) 2012, Melbourne, Australia

4. Schiefer U, Papageorgiou E. Gaze Patterns Predicting Successful Collision Avoidance in Patients with Homonymous Visual Field Defects. The Eye and the Auto Congress, 12-14.09.11, Detroit, USA

5. Schiefer U, Papageorgiou E, Mallot HA. The centre is not everything: visual field – visual exploration. 109. Annual meeting of the German Ophthalmological Society. 01.10.2011, Berlin, Germany

6. Papageorgiou E, Hardieß G, Dietz K, Mallot H. A, Schiefer U. Exploratory eye movements – a compensatory option for patients with homonymous visual field defects? 19th Meeting of the Imaging and Perimetry Society. 23-26.03.10, Tenerife, Spain

7. Papageorgiou E, Hardieß G, Mallot H. A, Schiefer U. Visual exploration in patients with homonymous visual field defects. The Eye and the Auto Congress, 16-18.09.09, Detroit, USA

8. Schiefer U, Krapp E, Papageorgiou E, Dietzsch J. New developments in conventional perimetry and their potential impact in neuro-ophthalmology. 9th Meeting of the European Neuro-Ophthalmology Society. 17-20.06.2009, Lübeck, Germany

9. Schiefer U, Papageorgiou E. Interactive COURSE on conventional perimetry. 17th Congress of the European Society of Ophthalmology. Amsterdam, 13-16.06.2009

10. Schiefer U, Papageorgiou E, Hardieß G, Mallot H. A. Explorationsverhalten bei Patienten mit homonymen Gesichtsfeldausfällen. 53. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für klinische Neurophysiologie und funktionelle Bildgebung. München. 26-28.03.2009

11. Papageorgiou Ε, Hardiess G, Vonthein R, Schoenfisch B, Mallot H, Schiefer U. Driving performance in patients with homonymous visual field defects and healthy subjects in a standardized virtual reality environment. European Association for Vision and Eye Research (EVER), 10.2008 Portoroz, Slovenia

12. Schiefer U, Papageorgiou E, Monhart M. Visual field evaluation-COURSE. European Association for Vision and Eye Research (EVER), 10.2008 Portoroz, Slovenia

13. Wilhelm H, Wermund T, Papageorgiou E. Relative afferent pupillary defect with normal vision: Results of hemifield stimulation. Pupil Colloquium, Japan, 10.2007

14. Papageorgiou E. First experiences with the Haag-Streit perimeter OCTOPUS 900. German Ophthalmological Society (DOG) 2007, Berlin, Germany, 09.2007

15. Schiefer U., Papageorgiou E., Schoenfisch B., Hardiess G., Mallot HA. How important are visual field defects when crossing a road junction ? Examination of normal-sighted subjects and patients with homonymous visual field defects under virtual reality conditions. German Ophthalmological Society (DOG) 2007, Berlin, Germany, 09.2007

16. Schiefer U, Papageorgiou Ε. Vascular lesions of the visual pathway. University Eye Clinic, Tuebingen, Germany, 18.07.2007

17. Papageorgiou E. Undifferentiated connective tissue disease (UCTD). 13th Strabological and Neuro-Ophthalmological Case presentation 03.2007, St Gallen, Switzerland.

18. Schiefer U, Papageorgiou E. The effect of visual field defects on driving ability. Annual Meeting of the Finnish Ophthalmological Society, Helsinki 03.2007, Finland

19. Papageorgiou Ε. Postchiasmal lesions of the visual pathway. German Ophthalmological Academy (AAD 2007), Duesseldorf, 02.2007, Germany

20. Schiefer U, Hardiess G, Schaeffel F, Wiethoelter H, Karnath HO, Vonthein R, Schoenfisch B, Mallot HA, Papageorgiou E. To what extent does size and location of homonymous scotomas influence the frequency of traffic accidents? – A study based on virtual reality driving tasks. International Perimetric Society (IPS) 2006, Portland, USA

21. Papageorgiou E, Hardiess G, Mallot HA, Wilhelm B, Schaeffel F, Wiethoelter H, Ticini LF, Vonthein R, Karnath HO, Schiefer U. Evaluation of relative afferent pupillary defect in patients with homonymous visual field defects due to cerebrovascular lesions in the posterior and middle cerebral artery territories. International Perimetric Society (IPS) 2006, Portland, USA

22. Papageorgiou E, Hardiess G, Mallot H, Schoenfisch B, Schiefer U. Assessment of vision-related quality of life in patients with homonymous visual field defects. German Ophthalmological Society (DOG) 2006, Berlin, Germany, 09.2006

23. Papageorgiou Ε, Hardiess G, Mallot H, Schiefer U. Is the visual field enough? The importance of visual exploration in patients with homonymous visual field defects. University Eye Clinic, Tuebingen, Germany, 10.05.2006

24. Schiefer U, Papageorgiou E, Hardiess G, Mallot H. Perimetry and driving ability: Can patients compensate for visual field defects? European Society of Ophthalmology and German Ophthalmological Society (SOE & DOG) 2005, Berlin, Germany, 09.2005

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. Lee H, Purohit R, Patel A, Papageorgiou E, Bibi M, Sheth V, Maconachie G, McLean R, Proudlock F, Gottlob I. Characteristics of Normal Foveal Development in Infants and Young Children as Imaged Using Hand-Held Optical Coherence Tomography. ARVO 2014, Orlando FL, USA

2. Patel A, Purohit R, Lee H, Sheth V, Maconachie G, Papageorgiou E, Proudlock F, McLean R, Gottlob I. Characteristics of Normal Optic Nerve Development Using Hand-Held Ultra-High Resolution Spectral Domain Optical Coherence Tomography in Children and Young Adults. ARVO 2014, Orlando FL, USA

3. Papageorgiou, Lee, Proudlock F, Sheth V, Purohit R, Vasudevan P, Gottlob I. Ocular findings and handheld optical coherence tomography in microcephaly. ARVO 2014, Orlando FL, USA

4. Purohit R, Lee H, Patel A, Sheth V, Maconachie G, Papageorgiou E, McLea R, Gottlob I Proudlock F. The developing optic nerve head in infantile idiopathic nystagmus and nystagmus associated to albinism. ARVO 2014, Orlando FL, USA

5. Papanikolaou A, Keliris GA, Shao Y, Krapp E, Papageorgiou E, Schiefer U, Logothetis NK and Smirnakis SM. Population receptive field mapping in human subjects with lesions of the visual cortex, 41st Annual Meeting of the Society for Neuroscience 2011, Washington, DC, USA.

6. Papageorgiou E, Hardiess G, Mallot H, Schiefer U. Gaze Patterns Predicting Successful Collision Avoidance In Patients With Homonymous Visual Field Defects. Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) 2011, Fort Lauderdale, USA

7. Papanikolaou A, Keliris GA, Peng X , Shao Y, Krapp E , Papageorgiou E , Schiefer U , Logothetis NK, Smirnakis SM. Population receptive field mapping in human subjects with visual cortical lesions, 40th Annual Meeting of the Society for Neuroscience 2010, San Diego, USA.

8. Vasilaki A, Grivas V, Sourlas V, Papageorgiou E. Differential effect of ischemia, hypoxia, hyperglycaemia and hypoglycaemia on the rat retinal neurotransmittion. EVER 2010. Crete

9. Karamagkiolis S, Papageorgiou E, Paidis A, Simopoulou T, Ntoulas K, Hamilos M. Is ocular pseudoexfoliation syndrome associated with earlier onset of symptomatic coronary artery disease? 8th International Congress on coronary artery disease, 11-14.10.2009, Prague, Czech Republic.

10. Papageorgiou E, Paidis A, Markouti E, Georgiadi E, Ntoulas K, Karamagkiolis S. Pupillary abnormalities as an early marker of cardiovascular autonomic neuropathy in diabetic patients. 8th International Congress on coronary artery disease, 11-14.10.2009, Prague, Czech Republic.

11. Simopoulou T, Papageorgiou E, Efthymiou E, Georgiadi E, Kostaqi E, Markas M, Karamagkiolis S. Prevalence of allergic diseases in Asian young immigrants in Greece. 9th WONCA Rural Health World Conference, 12-14.06.2009, Heraklion, Crete.

12. Papageorgiou E, Hardiess G, Schaeffel F, Wiethoelter H, Karnath H.-O, Mallot H, Schoenfisch B, Schiefer U. Vision-Related Quality Of Life (QoL) Assessment In Patients With Homonymous Visual Field Defects (HVFDs) Due To Postchiasmal Vascular Lesions. Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) 2007, Fort Lauderdale, USA

13. Rothlaender C, Papageorgiou E, Hardiess G, Wiethoelter H, Schaeffel F, Karnath H.-O, Mallot H, Vonthein R, Schoenfisch B, Schiefer U. Size Of Homonymous Scotomas And Traffic Accidents In Virtual Reality Driving. Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) 2007, Fort Lauderdale, USA

14. Hardiess G, Papageorgiou E, Gillner S, Schiefer U, Mallot H.A. Visual performance of homonymous scotoma patients – A pilot study based on virtual reality. Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) 2006, Fort Lauderdale, USA

15. Schiefer U, Hardiess G, Schaeffel F, Wiethoelter H, Karnath H.O, Vonthein R, Schoenfisch B, Mallot H.A, Papageorgiou E. To What Extent Can Visual Exploration Compensate for Homonymous Scotomas? A Pilot Study Based on Virtual Reality Driving Tasks. Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) 2006, Fort Lauderdale, USA

16. Papageorgiou E, Hardiess G, Mallot H.A, Wilhelm B, Schäffel F, Wiethölter H, Ticini L.F, Vonthein R, Karnath H.O, Schiefer U. Evaluation of Relative Afferent Pupillary Defect (RAPD) in Patients With Homonymous Hemianopia Due to Cerebrovascular Lesions in the Posterior and Middle Cerebral Artery Territories. Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) 2006, Fort Lauderdale, USA

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. Papageorgiou E, Grivas V, Sourlas V, Vasilaki A. Differential effects of ischemia, hypoxia, hypoglycaemia and hyperglycaemia on rat retinal excitatory and inhibitory neurotransmission. Neuroscience days of the Hellenic society for neuroscience 10.10. Athens

2. Papageorgiou E, Basli E, Daskalou A, Tsanousa M, Limpanovnou G, Karanika I, Dimera V. Anterior ischemic optic neuropathy and double thrombophilic defect. Annual Meeting of the Greek Ophthalmological Society 05.10. Thessaloniki

3. Papageorgiou E, Vasilaki A. Age-related macular degeneration and diabetic retinopathy: new therapeutic approaches for neovascularization. Annual Meeting of the Greek Ophthalmological Society 05.10. Thessaloniki

4. Basli E, Dimera V, Tsanousa M, Papageorgiou E, Limpanovnou G, Tzoutzos K. The adult-onset foveomacular vittelliform dystrophy: case series presentation. Annual Meeting of the Greek Ophthalmological Society 05.10. Thessaloniki

5. Koukoumtzi Z, Daskalou A, Pavlou V, Papageorgiou E, Karanika I. Charles-Bonnet syndrome: a case report. Annual Meeting of the Greek Ophthalmological Society 05.10. Thessaloniki

6. Papageorgiou E, Gatzioufas Z, Wilhelm H. Topless optic disks associated with maternal diabetes mellitus. Annual Meeting of the Greek Ophthalmological Society 05.10. Thessaloniki

7. Dimera V, Basli E, Tzoutzos K, Tsanousa M, Limpanovnou G, Papageorgiou E. Diabetic papillopathy: clinical findings and course in a case series. Annual Meeting of the Greek Ophthalmological Society 05.10. Thessaloniki

8. Papageorgiou E, Tzoutzos K, Pavlou V, Limpanovnou G, Basli Ε, Dimera V. Acute vision loss in a patient with sideroblastic anemia. 5th Meeting of the Greek Vitreoretinal Society, 15-16.01.2010, Athens, Greece.

9. Papageorgiou E, Gatzioufas Z, Ninios A, Berthold S. Valsalva retinopathy associated with Sildenafil use. 5th Meeting of the Greek Vitreoretinal Society, 15-16.01.2010, Athens, Greece.

10. Basli E, Koufakis D, Papageorgiou E, Limpanovnou G, Tsanousa M, Daskalou A, Dimera V. Multiple retinal macroaneurysms. 5th Meeting of the Greek Vitreoretinal Society, 15-16.01.2010, Athens, Greece.

11. Karamagkiolis S, Mavroudis S, Markouti E, Papageorgiou E, Efthymiou E, Pinakas V, Karamitsos K. Pseudoexfoliation syndrome and diabetes mellitus type 2. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, 13-17.10.2009, Αθήνα.

12. Papageorgiou E, Simopoulou T, Markouti E, Paidis A, Ntoulas K, Karamagkiolis S. Pseudoexfoliation syndrome and abnormal lipid profile in patients with vascular disease. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου, 8-10.10.2009, Αθήνα.

13. Papageorgiou E, Karamagkiolis S, Wilhelm H. Bilateral altitudinal visual field defects caused by occipital infarctions. 42ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Χερσόνησος, Κρήτη, 27-31.05.2009

14. Papageorgiou E, Schiefer U, Warmuth-Metz M, Weckerle P. Morning-glory disc anomaly and frontonasal dysplasia. 42ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Χερσόνησος, Κρήτη, 27-31.05.2009

15. Papageorgiou E, Bock SW, Karamagkiolis S, Schiefer U. Myotonic dystrophy Curschmann-Steinert. 42ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο. Χερσόνησος, Κρήτη, 27-31.05.2009.

16. Karamagkiolis S, Papageorgiou E, Katsamagka M, Paidis A, Theodosiou I, Pinakas V, Karakousis K. Oculomotor verne palsy as first manifestation or complication of arterial hypertension in non-diabetic patients. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης, Χερσόνησος, Κρήτη, 5-7.03.2009.

17. Papageorgiou E, Leo-Kottler B, Krapp E, Δημερά Β. OCT σε περιστατικό ηλιακής αμφιβληστροειδοπάθειας. 4ο Πανελληνίου Συνεδρίου Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς. Αθήνα 16-18.01.2009.

18. Papageorgiou E, Weckerle P, Krapp E, Δημερά Β. Δυστροφία ωχράς τύπου βόρειας Καρολίνας. 4ο Πανελληνίου Συνεδρίου Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς. Αθήνα 16-18.01.2009.

19. Karamagkiolis S, Papageorgiou E, Georgiadi E, Limpanovnou G, Kostaqi E, Karamitsos K. Prevalence of Charles-Bonnet syndrome in patients with insulin resistance and pathological hyperglycemia. 22ο Ετήσιο Συνέδριο Διαβητολογικής Εταιρίας Βόρειας Ελλάδας, 13-15.11.2008, Θεσσαλονίκη

20. Papageorgiou E, Schiefer U, Preyer S, Löwenheim H, Jägle C, Jägle H, Dimera V. Fulminant course of rhino-orbital mucormycosis. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών & Λοιμώξεων. Θεσσαλονίκη 10-12.10.2008.

21. Papageorgiou E, Schiefer U, Dörnberger V, Leo-Kottler B, Dimera V. Optic atrophy, recurrent deterioration of vision and Raynaud’s phenomenon. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών & Λοιμώξεων. Θεσσαλονίκη 10-12.10.2008.

22. Gatzioufas Z, Thanos S, Scirra F, Papageorgiou E, Seitz B. Impact of thyroid hormone status on the progression of keratokonus. Annual Meeting of the Greek Ophthalmological Society 05.08. Thessaloniki

23. Dimera V, Natsiou M, Papageorgiou E, Karanastasis V, Limpanovnou G. Various manifestations of the tilted-disc syndrome. Annual Meeting of the Greek Ophthalmological Society 05.08. Thessaloniki

24. Dimera V, Papageorgiou Ε, Νatsiou M, Karanastasis V, Daskalou A. Pseudoexfoliation syndrome: sensorineural hearing loss and cardiovascular morbidity. Annual Meeting of the Greek Ophthalmological Society 05.08. Thessaloniki

25. Papageorgiou Ε, Hardiess G, Schoenfisch B, Gatzioufas Z, Mallot H, Schiefer U. Which factors predict driving performance under virtual reality conditions? Evidence from hemianopics. Annual Meeting of the Greek Ophthalmological Society 05.08. Thessaloniki

26. Papageorgiou E. Οδήγηση και ομώνυμη ημιανοψία: ο συνδυασμός που σκοτώνει; Πειράματα σε συνθήκες εικονικής πραγματικότητας. 40ο Πανελλήνιο οφθαλμολογικό συνέδριο, 23-26.05.07, Αθήνα

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s