Τι είναι η αμβλυωπία ή τεμπέλικο μάτι;

Τι είναι η αμβλυωπία;

Η πιο κοινή αιτία μειωμένης όρασης στα παιδιά είναι η αμβλυωπία ή το «τεμπέλικο μάτι». Η αμβλυωπία μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και όταν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη δομή του ματιού. Η μείωση της όρασης συμβαίνει επειδή η εικόνα που μεταφέρεται από το ένα ή και τα δύο μάτια στον εγκέφαλο είναι θολή. Εάν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, ο εγκέφαλος δεν μαθαίνει να βλέπει καθαρά με αυτό το μάτι, ακόμη και όταν χρησιμοποιηθούν γυαλιά. Η αμβλυωπία εμφανίζεται μόνο στα παιδιά. Εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, μπορεί να προκαλέσει μόνιμη απώλεια της όρασης.

Ποια είναι τα είδη της αμβλυωπίας;

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη και αιτίες αμβλυωπίας: λόγω στραβισμού, εξ ανοψίας, και διαθλαστική αμβλυωπία. Το τελικό αποτέλεσμα όλων των μορφών της αμβλυωπίας είναι η μειωμένη όραση στον πάσχοντα οφθαλμό.

Τι είναι η αμβλυωπία λόγω στραβισμού;

Αμβλυωπία λόγω στραβισμού αναπτύσσεται όταν τα μάτια δεν ορθοφορούν, δηλαδή δεν είναι παράλληλα ή αλλιώς ευθεία. Το ένα μάτι μπορεί να παρεκκλίνει («φεύγει») μέσα, έξω, πάνω ή κάτω. Όταν συμβαίνει αυτό, ο εγκέφαλος «αγνοεί» το μάτι που στραβίζει και στη συνέχεια η όραση σε αυτό το μάτι μειώνεται.

Τι είναι η αμβλυωπία εξ ανοψίας;

Η αμβλυωπία εξ ανοψίας αναπτύσσεται όταν ένας συγγενής καταρράκτης ή παρόμοια προβλήματα δεν επιτρέπουν την είσοδο των οπτικών ερεθισμάτων στον οφθαλμό / στο οπτικό σύστημα. Αν δεν αντιμετωπιστεί πολύ νωρίς, η όραση στα παιδιά αυτά μπορεί να είναι εξαιρετικά χαμηλή. Μερικές φορές αυτό το είδος της αμβλυωπίας μπορεί να επηρεάσει και τα δύο μάτια.

Τι είναι η διαθλαστική αμβλυωπία;

Διαθλαστική αμβλυωπία συμβαίνει όταν υπάρχει ένα μεγάλο ή άνισο ποσό διαθλαστικού σφάλματος (δύναμη γυαλιών) στα μάτια ενός παιδιού. Συνήθως ο εγκέφαλος θα «αγνοήσει» το μάτι που έχει υψηλότερη υπερμετρωπία ή αστιγματισμό. Οι γονείς και οι παιδίατροι μπορεί να μην καταλάβουν ότι υπάρχει πρόβλημα, διότι τα μάτια του παιδιού μπορεί να παραμένουν ευθεία και να μην στραβίζουν. Επίσης, το «καλό» μάτι έχει φυσιολογική όραση. Για τους λόγους αυτούς, αυτό το είδος της αμβλυωπίας μπορεί να παραμένει αδιάγνωστο μέχρι τα παιδιά να κάνουν μια οφθαλμολογική εξέταση. Αυτό το είδος της αμβλυωπίας μπορεί να επηρεάσει και τα δύο μάτια και βελτιώνεται αν βρεθεί νωρίς.

Η όραση ενός παιδιού με αμβλυωπία μπορεί να βελτιωθεί με γυαλιά;

Ναι μπορεί, αλλά πιθανόν να μην μπορούν να βελτιώσουν την οπτική οξύτητα μέχρι 10/10. Λόγω της αμβλυωπίας, ο εγκέφαλος έχει μάθει να βλέπει μια θολή εικόνα με το αδύναμο μάτι και δεν μπορεί να ερμηνεύσει την καθαρή εικόνα που δημιουργούν τα γυαλιά. Με τον καιρό όμως, ο εγκέφαλος μπορεί να «ξαναμάθει» πώς να βλέπει και η όραση μπορεί να αυξηθεί. Θυμηθείτε όμως ότι μόνο τα γυαλιά δεν αυξάνουν την όραση ως 10/10, καθώς ο εγκέφαλος είναι συνηθισμένος να βλέπει θολά με αυτό το μάτι. Για το λόγο αυτό, στο καλό μάτι εφαρμόζεται θεραπεία κάλυψης (patching) ή με κολλύρια, ώστε το αμβλυωπικό (αδύναμο) μάτι να γίνει ισχυρότερο.

45267818

Τι μπορεί να γίνει αν το παιδί μου έχει ίσες υψηλές ποσότητες υπερμετρωπίας ή / και αστιγματισμού στα δύο μάτια και έχει διαγνωστεί με αμφοτερόπλευρη αμβλυωπία;

Η αμφοτερόπλευρη αμβλυωπία αντιμετωπίζεται συνήθως πρώιμα με γυαλιά ή και φακούς επαφής και με παρακολούθηση επί μακρό χρονικό διάστημα. Εάν υπάρχει ασύμμετρη αμβλυωπία (ένα μάτι καλύτερο από το άλλο), τότε εφαρμόζεται κάλυψη ή μπορούν να προστεθούν σταγόνες ατροπίνης στο καλύτερο μάτι.

Πότε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται η αμβλυωπία;

Η έγκαιρη θεραπεία είναι πάντοτε καλύτερη. Εάν είναι απαραίτητο, τα παιδιά με διαθλαστικές ανωμαλίες (μυωπία, υπερμετρωπία ή αστιγματισμό) μπορεί να αρχίσουν να φορούν γυαλιά ή φακούς επαφής, ακόμη και λίγο μετά τη γέννησή τους. Τα παιδιά με καταρράκτη ή άλλες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν αμβλυωπία, πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ανάπτυξη της αμβλυωπίας.

Από ποια ηλικία και μετά δεν είναι αποτελεσματική η θεραπεία της αμβλυωπίας;

Μια πρόσφατη μελέτη του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας (NIH) στις ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι βελτίωση στην όραση μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σε εφήβους (μέχρι την ηλικία των 14 ετών). Ωστόσο, όσο νωρίτερα αρχίσει η θεραπεία κατά της αμβλυωπίας, τόσο το καλύτερο. Θεωρειται ότι μετά την ηλικία των 8-9 ετών είναι αρκετά δύσκολο να θεραπευτεί η αμβλυωπία.

Πώς μπορώ να μάθω αν το παιδί μου έχει αμβλυωπία;

Ορισμένες μορφές αμβλυωπίας, όπως αυτή που σχετίζεται με μεγάλο στραβισμό, μπορούν εύκολα να ανιχνευθούν από τους γονείς. Σε άλλους τύπους αμβλυωπίας (από υψηλό διαθλαστικό σφάλμα) τα παιδιά πλησιάζουν πολύ κοντά σε αντικείμενα ή επίσης στραβίζουν. Ωστόσο, άλλες μορφές αμβλυωπίας δεν είναι εμφανείς στους γονείς και, ως εκ τούτου, τα παιδιά πρέπει να εξετάζονται από ειδικό Παιδοφθαλμίατρο.

Πώς αντιμετωπίζεται η αμβλυωπία;

Μία από τις πιο σημαντικές θεραπείες της αμβλυωπίας είναι η συνεπής χρήση των γυαλιών και / ή φακών επαφής. Άλλες θεραπείες της αμβλυωπίας στοχεύουν στο να προσφέρουν στον εγκέφαλο μια όσο το δυνατό καθαρότερη εικόνα (για παράδειγμα, με την αφαίρεση του καταρράκτη), και να αναγκάσουν το παιδί να χρησιμοποιήσει το αδύναμο μάτι (μέσω κάλυψης ή σταγόνων που θολώνουν το καλύτερο μάτι).

Πότε πρέπει να γίνεται κάλυψη του καλού ματιού στη θεραπεία της αμβλυωπίας;

Η κάλυψη θα πρέπει να γίνεται μόνο αν το προτείνει ο οφθαλμίατρος. Επίσης θα πρέπει θα γίνεται τακτικός έλεγχος της όρασης και των δύο ματιών σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας κάλυψης. Αν και μπορεί να είναι δύσκολο να το κάνετε, η κάλυψη συνήθως έχει πολύ καλά αποτελέσματα, αν ξεκινήσει αρκετά νωρίς και αν οι γονείς και το παιδί, ακολουθούν προσεκτικά τις οδηγίες. Είναι σημαντικό να καλύπτεται το καλό μάτι, ώστε το αδύναμο μάτι να γίνει ισχυρότερο.

imagesΤι είναι το κάλυπτρο; Υπάρχουν διάφορα είδη καλύπτρων;

Το κλασικό κάλυπτρο είναι ένα αυτοκόλλητο, το οποίο εφαρμόζεται απευθείας στο δέρμα γύρω από το μάτι και διατίθεται σε διάφορα μεγέθη. Είναι μιας χρήσεως και κάθε μέρα εφαρμόζεται ένα καινούριο. Τα προμηθεύεστε από το φαρμακείο, ενώ κάποια δείγματα μπορεί να σας δώσει και ο παιδοφθαλμίατρος σας. Κάποια κάλυπτρα τύπου «Πειρατή» με λάστιχο είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στο να «κρυφοκοιτάζουν» τα παιδιά και ως εκ τούτου, όχι ιδιαίτερα κατάλληλα.

Υπάρχει κάποια άλλη εναλλακτική λύση για την αντιμετώπιση της αμβλυωπίας;

Ναι, αν θολώσουμε την όραση στο καλό μάτι με σταγόνες ατροπίνης, το παιδί θα αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει το πιο αδύναμο μάτι.Οι οφθαλμίατροι χρησιμοποιούν αυτή τη θεραπεία αντί της κάλυψης, όταν η αμβλυωπία δεν είναι πολύ σοβαρή ή όταν ένα παιδί δεν είναι σε θέση να φορέσει το κάλυπτρο, όπως συνιστάται.Για ήπια έως μέτρια αμβλυωπία, μελέτες έχουν δείξει ότι η κάλυψη και οι σταγόνες είναι εξίσου αποτελεσματικές. Ο παιδοφθαλμίατρός σας θα σας βοηθήσει να επιλέξετε ποια θεραπεία είναι η καλύτερη για το παιδί σας.

Οι σταγόνες είναι αποτελεσματικές για όλα τα παιδιά με αμβλυωπία;

Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις αμβλυωπίας κατάλληλες για θεραπεία με σταγόνες ατροπίνης. Για παράδειγμα, οι σταγόνες ατροπίνης δεν έχουν τόσο καλό αποτέλεσμα όταν το ισχυρότερο μάτι έχει μυωπία.

Πόσες ώρες κάλυψης την ημέρα χρειάζονται για τη θεραπεία της αμβλυωπίας;

Η βάση της θεραπείας της αμβλυωπίας είναι η κάλυψη του κυρίαρχου (καλού) ματιού, για όλες ή μερικές από τις ώρες εγρήγορσης.Αν και υπάρχει η άποψη ότι όσο περισσότερες ώρες κάλυψης κάνουμε, τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα, πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι ακόμη και λιγότερες ώρες κάλυψης μπορούν να επιτύχουν παρόμοια αποτελέσματα, ειδικά σε ασθενείς με μέτρια αμβλυωπία.

ProductImageΠόσο διαρκεί η θεραπεία της αμβλυωπίας και πότε φαίνονται τα θετικά αποτελέσματα της κάλυψης;

Παρά το γεγονός ότι η βελτίωση της όρασης εμφανίζεται συχνά μέσα σε λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας κάλυψης, τα βέλτιστα αποτελέσματα συχνά παρουσιάζονται μετά από πολλούς μήνες.Μόλις η όραση βελτιωθεί, πιθανόν να χρειαστεί κάλυψη για λίγες ώρες (θεραπεία συντήρησης) ή περιοδική χρήση των σταγόνων ατροπίνης, ώστε να διατηρηθεί σταθερή η όραση.Αυτή η θεραπεία συντήρησης μπορεί να γίνεται για αρκετούς μήνες.

Κατά τη διάρκεια της κάλυψης τι είδους δραστηριότητες συνιστώνται;

Το είδος των δραστηριοτήτων που θα κάνει το παιδί δεν είναι τόσο σημαντικό, σε σχέση με την ανάγκη να φοράει το κάλυπτρο τις προβλεπόμενες ώρες. Όσο το παιδί έχει τα μάτια του ανοιχτά, τα οπτικά ερεθίσματα θα υποβληθούν σε επεξεργασία από το αμβλυωπικό μάτι.Από την άλλη, το παιδί πιθανόν είναι πιο συνεργάσιμο αν η κάλυψη εκτελείται κατά τη διάρκεια ορισμένων αγαπημένων δραστηριοτήτων (όπως τηλεόραση ή χρήση Η/Υ ή tablet).Μερικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι η κάλυψη έχει καλύτερα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων όπως η ανάγνωση, η ζωγραφική, τα παιχνίδια στον υπολογιστή, επειδή ίσως διεγείρουν περισσότερο τον εγκέφαλο και οδηγούν σε καλύτερη ή ταχύτερη ανάκτηση της όρασης.

Θα πρέπει να γίνεται κάλυψη κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών;

Σε πολλές περιπτώσεις, το σχολείο είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για κάλυψη, καθώς εκμεταλλευόμαστε την πειθαρχία που προσφέρει. Η κάλυψη κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών διδάσκει στους μαθητές την αποδοχή της διαφορετικότητας μεταξύ των παιδιών. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν χρειάζεται να γίνουν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα των παιδιών που κάνουν κάλυψη. Κάποιες φορές μπορεί να χρειαστει να κάτσουν στην πρώτη σειρά κοντά στον πίνακα.Εάν το παιδί, ο δάσκαλος, και οι συμμαθητές εκπαιδεύονται κατάλληλα, η κάλυψη στο σχολείο δεν είναι δύσκολη.Από την άλλη πλευρά, συχνά οι γονείς είναι πιο προσεκτικοί στην παρακολούθηση της κάλυψης από ό, τι είναι δυνατό στο σχολικό περιβάλλον. Γι’αυτό οι γονείς θα πρέπει να είναι ευέλικτοι στον προγραμματισμό της κάλυψης.

Oversicht-ORTOPAD-MIX2Τι θα συμβεί αν το παιδί μου αρνείται να φορέσει το κάλυπτρο?

Πολλά παιδιά αρνούνται να φορέσουν το κάλυπτρο. Η επιτυχημένη κάλυψη μπορεί να απαιτήσει επιμονή και ενθάρρυνση από τα μέλη της οικογένειας, τους δασκάλους, κλπ. Τα παιδιά συχνά αντιδρούν πολύ έντονα, αλλά τις περισσότερες φορές συνηθίζουν και τελικά σταματούν να βγάζουν το κάλυπτρο.Μια άλλη τακτική είναι να ανταμείβουμε το παιδί όταν καταφέρνει να φοράει το κάλυπτρο τον προβλεπόμενο χρόνο.

Μπορεί να πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση για τη θεραπεία της αμβλυωπίας;

Η χειρουργική επέμβαση στους μυς των ματιών είναι μια θεραπεία για το στραβισμό, και μπορεί να διορθώσει την απόκλιση.Από μόνη της, ωστόσο, η χειρουργική επέμβαση δεν μπορεί να βοηθήσει την αμβλυωπία.Η χειρουργική επέμβαση για να ευθυγραμμιστούν τα μάτια μπορεί να βοηθήσει μόνο όταν τα μάτια εργάζονται μαζί σαν ομάδα.Τα παιδιά με αμβλυωπία που στραβίζουν εξακολουθούν να χρειάζονται στενή παρακολούθηση και θεραπεία για την αμβλυωπία, και αυτή η θεραπεία για την αμβλυωπία γίνεται συνήθως πριν από την χειρουργική επέμβαση του στραβισμού.

Εξαίρεση αποτελούν τα παιδιά που έχουν γεννηθεί με καταρράκτη και χρειάζονται πρώιμα χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του καταρράκτη.Μετά την επέμβαση, το παιδί χρειάζεται συνήθως διόρθωση της όρασης με γυαλιά ή φακούς επαφής και κάλυψη.

Ποιες είναι οι στόχοι της θεραπείας της αμβλυωπίας;

Σε όλες τις περιπτώσεις, ο στόχος είναι η καλύτερη δυνατή όραση σε κάθε μάτι.Αν και δεν είναι δυνατό όλα τα παιδιά να αποκτήσουν 10/10 όραση, τα περισσότερα μπορούν να επιτύχουν μια ουσιαστική βελτίωση στην όραση.Αν και υπάρχουν εξαιρέσεις, η κάλυψη συνήθως δεν έχει τόσο καλά αποτελέσματα στα παιδιά που είναι ηλικίας άνω των 9 ετών.

Ortopad HappyΤι θα συμβεί αν η θεραπεία της αμβλυωπίας δεν έχει αποτέλεσμα;

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η θεραπεία της αμβλυωπίας δεν μπορεί να επιτύχει ουσιαστική βελτίωση της όρασης.Είναι δύσκολο να παρθεί η απόφαση για διακοπή της θεραπείας, αλλά μερικές φορές είναι καλύτερο για το παιδί και την οικογένεια.Τα παιδιά που έχουν αμβλυωπία στο ένα μάτι και καλή όραση μόνο στο άλλο μάτι, συνιστάται να φορούν προστατευτικά γυαλιά και αθλητικά γυαλιά για να προστατεύουν το φυσιολογικό μάτι από πιθανό τραυματισμό.Εφ ‘όσον το καλό μάτι παραμένει υγιές, αυτά τα παιδιά δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα στις περισσότερες συνηθισμένες δραστηριότητες.

 

39 σκέψεις σχετικά με το “Τι είναι η αμβλυωπία ή τεμπέλικο μάτι;

 1. Σε περιπτωση που το αμβλυωπικο ματι εχει και μικρη γωνια στραβισμου(λανθανων νομιζω λεγεται γιατι δεν ειναι μονιμη μονο οταν ο γιος μου κοιταζει κατι απο πολυ κοντα η αν ειναι αρρωστος η κουρασμενος) και μετα τη θεραπεια με γυαλια και καλυπτρο εχουμε τα επιθυμητα αποτελεσματα(αν οχι 10/10,εστω 9/10),θα παψει να υπαρχει αυτη η μικρη γωνια στραβισμου;

  • Αν η γωνία του στραβισμού είναι μικρή, ή πρόκειται για λανθάνοντα στραβισμό, είναι αρκετα πιθανό να βελτιωθεί με την αύξηση της οπτικής οξύτητας του αμβλυωπικού ματιού, καθώς θα βελτιώνεται ο έλεγχος – το control – του στραβισμού, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Ωστόσο, δεν μπορεί κανείς να το πει με σιγουριά, επειδή σε κάποιες περιπτώσεις ο στραβισμός δεν εξαρτάται από τη χρήση των γυαλιών και του καλύπτρου, πχ σε περίπτωση μη προσαρμοστικού στραβισμού. Τέλος, η ηλικία και η διαθλαστική ανωμαλία παίζουν κάποιο ρόλο. Σε ένα παιδάκι με στραβισμό λόγω υπερμετρωπίας, κατά την προεφηβεία και εφηβεία η υπερμετρωπία συνήθως μειώνεται και ο στραβισμός βελτιώνεται.

 2. Καλησπέρα η κόρη μου είναι 3,5 ετών και λόγω κληρονομικότητας στην οικογένεια («τεμπέλικο μάτι στον πατέρα) έγινε μια οφθαλμολογική εξέταση απο παιδοφθαλμίατρο στην ηλικία των 1,5 με 2 ετών χωρίς να διαγνωστεί κάποιο πρόβλημα.Τυχαία ύστερα απο ενα χαλάζιο στο ένα ματάκι της και επίσκεψη μας σε έναν οφθαλμίατρο έγινε και μέτρηση και ανακαλύφθηκε μυωπία 6 βαθμών στο ένα της ματάκι-τεμπέλικο, ενώ στο άλλο υπάρχει τέλεια οπτική οξύτητα.Θα ήθελα σας παρακαλώ να με ενημερώσετε εάν μπορεί να θεραπευτεί, να βελτιωθεί ή να παραμείνει το ίδιο χωρίς να αυξηθέι η μυωπία της, το τεμπέλικο μάτί είναι κάτι που γίνεται εκ γεννητής ή μπορεί να αναπτυχθεί σε μικρή ηλικία ; Ευχαριστώ εκ των προτέρων αν έχετε τον χρόνο να με απαντήσετε ή όχι.

  • Η αμβλυωπία (τεμπέλικο μάτι) μπορεί να υπάρχει από τη γέννηση αν υπάρχει μεγάλη διαφορά στη διάθλαση (στους βαθμούς) ανάμεσα στα δύο μάτια, αλλά μπορεί και να εμφανιστεί αργότερα, καθώς το παιδικό μάτι αναπτύσσεται. Σίγουρα στην περίπτωσή σας πρέπει να φοράει συνέχεια τα γυαλιά της και να κάνει εντατική κάλυψη του καλού ματιού σύμφωνα με τις οδηγίες του οφθαλμιάτρου σας. Η όρασή της έχει πολλές πιθανότητες να βελτιωθεί με τα γυαλιά και την κάλυψη, που πιθανόν να συνεχιστεί για αρκετα χρόνια μέχρι την εφηβεία. Η τελική όραση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως απο το αρχικό επίπεδο της οπτικής οξύτητας, την ηλικία (όσο μικρότερη τόσο καλύτερα) και τους βαθμούς της μυωπίας. Αν δεν ανέβει η μυωπία, σίγουρα θα υπάρχει βελτίωση στην όραση αλλά δεν γίνεται να προβλέψει κανείς το τελικό επίπεδο. Όλα αυτά δεδομένου ότι έχουν αποκελειστεί συνυπάρχουσες ανωμαλίες του ματιού με τη μυωπία, πχ υποπλασία οπτικού νεύρου.

 3. Καλησπέρα σας και Καλή Χρονιά σας εύχομαι…
  Ψάχνοντας στο ινερνετ έπεσα πάνω στη σελιδα σας και σκέφτηκα να σας γράψω για ένα θέμα που μ΄απασχολεί…Είμαι 45 χρονών τώρα, γυναίκα, όταν ήμουν παιδάκι, τα άλλα παιδιά στο σχολείο με κοροιδευαν και μέλεγαν αλλήθωρη, το ένα μου ματάκι φεύγει κτλ…ήμουν πολύ μικρή στο δημοτικό, Είχα ακούσει τη μητέρα μου που έλεγε ότι έπρεπε να κάνω επέμβαση. Δε μπορώ να θυμηθώ τι ακριβώς έλεγε, γιατί αποφεύγανε να μιλάνε μπροστά μου, και τότε τα παλιά χρόνια υπήρχε και ο φόβος των εγχειρήσεων, και ιδιαίτερα για τέτοια είδους θέματα…είναι ένα θέμα που δε συζητήθηκε ποτέ αργότερα στην οικογένεια μου…

  Τώρα στα 45 νιώθω μερικές φορές το ένα μου μάτι να συμπεριφέρεται λίγο περίεργα, ακριβώς δε μπορώ να σας το περιγράψω, »σαν να φεύγει». Θέλω να κάνω επίσκεψη στον οφθαλμίατρο, αλλά δε ξέρω τι να πω
  στο να κάνω κάποια εξέταση για τον στραβισμό…Τι να του πω, τι εξέταση πρέπει να κάνω, βοηθήστε με λίγο….Σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας…

  • Γεια σας και με συγχωρείτε για την καθυστερημένη απάντηση. Καταλαβαίνω ότι είχατε στραβισμό ως παιδάκι, ο οποίος δεν αντιμετωπίστηκε. Ο στραβισμός δεν είναι αποκλειστικά πάθηση της παιδικής ηλικίας, αλλά εμφανίζεται και στους ενήλικες, είτε ως επίκτητος, είτε μετά από εμφάνιση στην παιδική ηλικία. Μπορείτε σίγουρα να ζητήσετε εξέταση για στραβισμό από τον οφθαλμίατρό σας, είναι εύκολο να διαπιστωθεί αν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Αυτό που κάνουμε είναι το τεστ κάλυψης για μακριά και κοντά, ωστε να βρούμε αν ο ασθενής έχει εξωτροπία (το μάτι φεύγει προς τα έξω) ή εσωτροπία (το μάτι γυρίζει προς τα μέσα). Επίσης μετράμε τη γωνία του στραβισμού με πρίσματα. Κάποιες μορφές στραβισμού βελτιώνονται με γυαλιά και σε κάποιες χρειάζεται επέμβαση. Η επέμβαση μπορεί να γίνει και σε ενήλικες, και αν σας απασχολεί σχετικά με την ποιότητα ζωής σας, θα σας παρότρυνα να το σκεφτείτε και να το συζητήσετε με κάποιον ειδικό. Ο στραβισμός αποτελει σε καποιες περιπτώσεις και αισθητικό πρόβλημα που μπορεί να διορθωθεί.

 4. εγω που ειχα προβλημα στο ματι μου εκανα θεραπεια αλλα μετα τα 18 μου παρουσιαστηκε με αποτελεσμα να πηγενω σε γιατρο τις περιοχης μου και να μου λεει οτι δεν θεραπευετε και απο τα 18 μου μεχρη και σημερα εχω προβλημα και ψαχνω συνεχεια να δω τι μπορω να κανω ωστε να διορθωσω εστω και λιγο το προβλημα που εχω . σε εμενα ειναι μεγαλη η απολεια ορασης στο αριστερο ματι . εχω 3/10 και 9/10 . τιμπορω να κανω ?

  • Παλιότερα υπήρχε η άποψη ότι η αμβλυωπία (τεμπέλικο μάτι) είναι αδύνατο να διορθωθεί μετά την ηλικία των 7-8 ετών. Ωστόσο, νεότερες έρευνες αποδεικνύουν ότι μπορεί ακόμη και κάποιος ενήλικας να ανακτήσει όραση μέχρι και 2 γραμμές (στον πίνακα του οφθαλμιάτρου) στο τεμπέλικο μάτι. Η παραδοσιακή θεραπεία με το κλείσιμο του καλού ματιού δεν είναι αποτελεσματική στους ενήλικες, αλλά εφαρμόζονται τρεις νέες μέθοδοι: 1. Βιντεοπαιχνίδια, 2. Διχοπτική θεραπεία (dichoptic therapy), 3.Αντιληπτική εκμάθηση (perceptual learning). Όλες αυτές οι μέθοδοι βασίζονται στην ταυτόχρονη χρήση και των δύο ματιών. Για να ενεργοποιηθεί το τεμπέλικο μάτι, με κάποια ειδικά γυαλιά αναγκάζουμε κάθε μάτι να βλέπει χωριστά ανεξάρτητες εικόνες, και τα δύο μάτια όμως είναι ανοιχτά. Για παράδειγμα σε κάποια από τις μελέτες, ζήτησαν από άτομα με αμβλυωπία να φορέσουν ειδικά γυαλιά παίζοντας Tetris για μία ώρα την ημέρα. Τα γυαλιά επέτρεπαν στο ένα μάτι να βλέπει μόνο τα «τουβλάκια» που πέφτουν, ενώ το άλλο μπορούσε να δει μόνο τις σειρές που σχηματίζονται στη βάση του παιχνιδιού. Από άλλη ομάδα ασθενών ζητήθηκε να παίξουν το ίδιο παιχνίδι απλά καλύπτοντας το ένα μάτι με τον παραδοσιακό τρόπο. Έπειτα από δύο εβδομάδες, η ομάδα με τα γυαλιά είχε βελτιώσει αισθητά την οπτικη οξύτητα και τη συνεργασία των δύο ματιών. Η μέθοδος αυτή είναι πιο αποτελεσματική από τη χρήση καλύπτρας, πιο διασκεδαστική και πιο γρήγορη. Μπορείτε να δείτε ενδεικτικά πώς δουλεύει σε αυτό το σύνδεσμο https://lazyeyetetris.wordpress.com/
   Σίγουρα αξίζει μια προσπάθεια στην περίπτωσή σας με την καθοδήγηση του οφθαλμιάτρου σας, διότι υπάρχουν δημοσιευμένες μελέτες σε έγκριτα περιοδικά, όπου υπάρχει βελτίωση σε παρόμοιους ασθενείς.

 5. καλησπέρα, ο γιος μου είναι 11 μηνών και έχει στραβισμό. το μάτι του οταν κοιταζει ευθεία δεν είναι εμφανής, αλλά όταν κοιταζει πλάγια πέφτει το δεξί του μάτι προς τα κάτω για μικρό χρονικό διάστημα. τον εξέτασε παιδοοφθαλμίατρος και η όραση του είναι καλή και στα δύο του μάτια έχει την ίδια υπερμετρωπία 1.5. Η γιατρός δε μας πρότεινε να κλείσουμε το μάτι ούτε να βάλουμε γυαλιά. Φοβάμαι μήπως έτσι το πάσχον μάτι επιδεινωθεί. Μας είπε να το δούμε ξανά σε 6 μήνες. Συνήθως όταν υπάρχει πρόβλημα στραβισμού δεν επιδεινώνεται η όραση στο κακό μάτι? Σας παρακαλώ απαντήστε μου, γιατί ανησυχώ ιδιαιτέρως.

  • Καλησπέρα, συμφωνώ με τον οφθαλμίατρό σας, ότι δε χρειάζονται γυαλιά. Επίσης, ένα μάτι γενικά δεν κινδυνέυει να γίνει τεμπέλικο, δηλαδή να ελαττωθεί η όρασή του, όταν ο στραβισμός υπάρχει μόνο στην πλάγια βλεμματική θέση. Εφόσον τα μάτια είναι ευθυγραμμισμένα όταν κοιτάζει ευθεία, και τα δύο προσλαμβάνουν ομοιόμορφα οπτικά ερεθίσματα και δεν κινδυνεύει να αναπτυχθεί αμβλυωπία (τεμπέλικο μάτι). Αν πράγματι δεν υπάρχει στραβισμός στην πρωτεύουσα βλεμματική θέση, δεν υπάρχει όντως ένδειξη για κλείσιμο του άλλου ματιού. Ωστόσο χρειάζεται παρακολούθηση για να διαπιστωθεί μήπως υπάρξει κάποια επιδείνωση.

 6. Καλησπέρα σας
  Ο γιος μου είναι τώρα 13 χρονών και έχει αμβλυωπία. Από 3-4 χρονών του κλείναμε το «καλό» μάτι αρκετές ώρες καθημερινά επί μερικούς μήνες, πάντα όμως με γκρίνια. Δεν είχαμε κάποιο αποτέλεσμα. Το καλό του μάτι έχει όραση 10/10 ενώ στο άλλο 3/10.
  Επισκεφτήκαμε αρκετούς οφθαλμιάτρους αλλά δεν μας είπαν κάτι άλλο εκτός από το να κλείνουμε το μάτι μέχρι την ηλικία των 7-8 χρονών.
  Στα 10 του πήγαμε σε οφθαλμίατρο και του έδωσε γυαλιά για μυωπία 1,5 βαθμού. Δεν θέλει όμως να τα φοράει και λέει ότι δεν βλέπει καλύτερα με αυτά. Είναι ικανοποιημένος με την όραση που έχει και γενικά βλέπει καλά τα πάντα, προφανώς με το καλό μάτι.
  Τελευταία πήγαμε σε οφθαλμίατρο ο οποίος δεν μας συνέστησε τίποτα άλλο εκτός από το να ξαναπάμε σε 6 μήνες.
  Τι μπορώ να κάνω? Ο ίδιος δεν θέλει να ασχοληθούμε καθόλου με αυτό το θέμα, για να πάμε σε γιατρό έχουμε φασαρία. Νιώθω ότι έκανα ότι καλύτερο μπορούσα αλλά αφού δεν βελτιώθηκε… δεν έκανα τίποτα!
  Μπορώ να τον βοηθήσω πια?

  • Καλησπέρα και ευχαριστώ για την ερώτηση. Από το ιστορικό καταλαβαίνω ότι το αμβλυωπικό μάτι εχει όραση 3/10 και το παιδάκι σας είναι 10 ετών. Η αλήθεια είναι ότι με το κλείσιμο του καλού ματιού δεν είναι πιθανό πλέον λόγω «μεγάλης» ηλικίας να υπάρξει κάποια βελτίωση στην όραση, αν και αναφέρονται μεμονωμένα περιστατικά βελτίωσης μέχρι και σε ηλικία 15 ετών. Εφόσον ο μικρός σας είναι αρνητικός με τις συμβατικές θεραπείες, πιστέυω ότι μπορείτε να δοκιμάσετε κάποιες νέες τεχνικές βελτίωσης της όρασης του αμβλυωπικού ματιού μέσω της χρήσης «διχοπτικών» ασκήσεων. Έχει βρεθεί από επίσημες μελέτες ότι υπάρχει βελτίωση της όρασης του τεμπέλικου ματιού ακόμη και σε ενήλικες. Οι ασκήσεις αυτές λειτουργούν ως εξής: το παιδί παίζει στον υπολογιστή παιχνίδια, όπως το τέτρις, φορώντας ειδικά γυαλιά, ο ένας φακός είναι πράσινος και ο άλλος κόκκινος (τα γυαλιά αυτά είναι φθηνά και τα αγοράζετε από καταστήματα οπτικών). Στην οθόνη του υπολογιστή, τα μισά κομμάτια του παιχνιδιού είναι πράσινα και τα άλλα μισά κόκκινα, με αποτέλεσμα το κάθε μάτι να αναγκάζεται να δουλέψει χωριστά, ώστε να ενεργοποιηθεί και το τεμπέλικο. Τα παιχνίδια παρέχονται online δωρεάν στις εξής σελίδες
   http://www.amblyopiagames.com/
   https://lazyeyetetris.wordpress.com/

   Φυσικά θα πρέπει να παρακολουθείται πριν την έναρξη των ασκήσεων αυτών και κατόπιν, η όραση του παιδιού, για να δούμε αν υπάρχει κάποια βελτίωση και αν έχει νόημα να συνεχίζονται αυτές οι ασκήσεις.

 7. Καλησπέρα σας,
  είμαι 36 ετών και δυστυχώς δεν δούλεψα όσο έπρεπε μικρός για να αντιμετωπίσω το πρόβλημα της αμβλυωπίας, παρότι οι γονείς μου ήταν πάντα κοντά μου. Ακόμα θυμάμαι τραυματικά τη μυρωδιά του αυτοκόλλητου. Το αποτέλεσμα σήμερα είναι να βλέπω 2/10 από τον έναν οφθαλμό (έχω υπερμετρωπία και αστιγματισμό), να έχω ασυμμετρία στο σχήμα των δύο ματιών και να ξεφεύγει το μάτι όταν είμαι κουρασμένος ή όταν έχει δυνατό φως. Σε ηλικία 6 ετών είχα κάνει επέμβαση στο Σίνα για τον στραβισμό.

  Το ψυχολογικό κόστος είναι μεγάλο, μιας και αποφεύγω την οπτική επαφή με ανθρώπους, δημιουργώντας λανθασμένες εντυπώσεις στις κοινωνικές μου συναναστροφές (αδυναμία χαρακτήρα κλπ). Ο φόβος τραυματισμού του καλού ματιού υπάρχει, μιας και σε μια τέτοια περίπτωση θα είμαι σαν τυφλός.

  Τα παιδιά δεν μπορούν να καταλάβουν τις επιπτώσεις αυτές, ακόμα και τις επαγγελματικές και για αυτό οι γονείς θα πρέπει να είναι ευρηματικοί και γλυκά υποστηρικτικοί. Όταν πάω σε οφθαλμίατρο και ρωτώ για καμιά νέα επιστημονική μέθοδο θεραπείας, μου έρχεται να βάλω τα κλάματα όταν μου λένε πως πλέον πρέπει να ζω με αυτό. Η ελαφρά βλεφαρόπτωση είναι αισθητικά τραυματική και η προσπάθεια εστίασης των οφθαλμών γίνεται με ιδιαίτερη προσπάθεια του εγκεφάλου.

  Όσο δύσκολο και να είναι οι γονείς πρέπει να επιμένουν και να βοηθούν τα παιδιά σε μικρά ηλικία με έξυπνους τρόπους και όχι με πίεση.

  • Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια σας, που περιγράφουν τόσο έντονα ακριβώς πώς αισθάνονται οι άνθρωποι με μειωμένη όραση λόγω ενός τεμπέλικου ματιού ή λόγω στραβισμού. Σας καταλαβαίνω απόλυτα, πράγματι η κάλυψη στη θεραπεία της αμβλυωπίας δεν είναι εύκολη υπόθεση και απαιτεί την αποδοχή της κατάστασης πρωτίστως από τους γονείς και μετά συντονισμένη προσπάθεια από το παιδί, τους γονείς, τους δασκάλους, το φιλικό και συγγενικό περιβάλλον επίσης, ωστέ να αποφευχθεί πιθανό bullying. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότρες ώρες κάλυψης του ματιού στο εξωτερικό γίνονται στο σχολείο, ενώ στην Ελλάδα γίνονται στο σπίτι. Επικρατεί η λανθασμένη άποψη ότι το παιδί θα δεχθεί πειράγματα, με αποτέλεσμα τα γυαλία και το επίθεμα να φοριούνται μόνο στο σπίτι, κάτι που εδραιώνει στη συνείδηση του παιδιού ότι πράγματι το επίθεμα δεν είναι κοινωνικά αποδεκτο, και φυσικά να το αντιπαθεί.
   Στην περίπτωσή σας, όντως δεν υπάρχει κάποια αποτελεσματική μέθοδος θεραπείας της αμβλυωπίας σε ενήλικες ακόμη. Ενθαρρυντικά αποτελέσματα μας έχουν δώσει μελέτες με τη «διχοπτική μέθοδο», που ωθεί τα 2 μάτια να δουλεύουν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Για να ενεργοποιηθεί το τεμπέλικο μάτι, με κάποια ειδικά γυαλιά αναγκάζουμε κάθε μάτι να βλέπει χωριστά ανεξάρτητες εικόνες, και τα δύο μάτια όμως είναι ανοιχτά (ο ένας φακός είναι πράσινος και ο άλλος κόκκινος, τα γυαλιά αυτά είναι φθηνά και τα αγοράζετε από καταστήματα οπτικών). Για παράδειγμα σε κάποια από τις μελέτες, ζήτησαν από άτομα με αμβλυωπία να φορέσουν ειδικά γυαλιά παίζοντας Tetris για μία ώρα την ημέρα. Τα γυαλιά επέτρεπαν στο ένα μάτι να βλέπει μόνο τα «τουβλάκια» που πέφτουν, ενώ το άλλο μπορούσε να δει μόνο τις σειρές που σχηματίζονται στη βάση του παιχνιδιού. Στην οθόνη του υπολογιστή, τα μισά κομμάτια του παιχνιδιού είναι πράσινα και τα άλλα μισά κόκκινα, με αποτέλεσμα το κάθε μάτι να αναγκάζεται να δουλέψει χωριστά, ώστε να ενεργοποιηθεί και το τεμπέλικο. Τα παιχνίδια παρέχονται online δωρεάν στις εξής σελίδες
   http://www.amblyopiagames.com/
   https://lazyeyetetris.wordpress.com/

   Μπορείτε να τα δοκιμάσετε αν έχετε χρόνο και θα χαρώ να μου πείτε αν υπάρχει καποια – ετσω και μικρη βελτίωση στην όραση

 8. Καλημέρα σας
  Ο γιος μου είναι τώρα 8 χρονών και 9μηνών και διαγνωστηκε να έχει αμβλυωπία λόγω υπερμετρωπίας(2,75 βαθμούς) μόνο στο δεξί μάτι.Όταν ήταν 6 χρονών καναμε εξέταση αλλα δεν μου είπαν κάτι. Η όρασή του είναι 2/10 στο δεξί και 10/10 στο καλό ματι.Βάλαμε γυαλια και θα περιμένουμε 10μέρες και μετα θα κανουμε κάλυψη. Πείτε μου σας παρακαλώ τι πιθανότητες έχουμε σε αυτήν την ηλικία να έχουμε θετικά αποτελέσματα και σε τι βαθμό; Την περίοδο της κάλυψης τι μπορουμε να κάνουμε ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα αποτελέσματα;

  • Γεια σας, ευχαριστω για την ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι η ηλικία του γιού σας είναι λίγο προχωρημένη για να υπάρξει πλήρης θεραπεία της αμβλυωπίας.Πιστεύεται ότι το όριο είναι η ηλικία των 7-8 ετών. Ωστόσο, σε παιδιά της ηλικίας του που δεν έχουν κάνει κάλυψη στο παρελθόν, μπορεί να υπάρξει ανταπόκριση με επιθετική κάλυψη του καλού ματιού, και βελτίωση της όρασης εώς και 2-3 επίπεδα, δηλαδή να φτάσει εώς και στα 5/10 ή και παραπάνω. Οπως μπορείτε να δείτε και σε αυτή τη μελέτη 90% των παιδιών ηλικίας 11-15 ετών είχαν σημαντική βελτίωση, ακόμη και παιδιά 15 ετών, (link)
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15089063 . Ωστόσο θέλει προσπάθεια και πολλές ώρες κάλυψης, μέχρι και 10 ώρες τη μέρα σε καποιες περιπτωσεις υπό στενή παρακολούθηση κάθε 3-4 εβδομάδες με τον γιατρό σας. Τις ώρες που φοράει το αυτοκόλλητο καλό ειναι να γράφει ή να παίζει καποιο ηλεκτρονικό πειχνίδι ή και να βλέπει τηλεόραση (όχι φυσικά 10 ώρες τηλεόραση ή tablet :-)).

   • Σας ευχαριστώ πολυ για την άμεση απάντησή σας. Θα ξεκινήσουμε και ελπίζω να έχουμε αποτέλεσμα!

 9. το μωρο μας ειναι 14 μηνων βαζουμε πατσια για 1 ωρα την ημερα ομως πιστευω οτι δεν συγκετρωνεται αλλα και φοβατε μηπως χρειαζετε και καποια αλλη βοηθεια

  • Γεια σας, η ηλικία του μωρού σας είναι τέτοια ώστε είναι φυσιολογικό να μην συγκεντρώνεται. Νομιζω αυτό δεν θα έπρεπε να σας ανησυχεί. Αν διαπιστώσατε ότι φοβάται μπορεί να σημαίνει ότι όταν καλύπτετε το καλό του ματάκι, η όραση με το τεμπέλικο έιναι χειρότερη, βλέπει θολά δηλαδή, και γι αυτό μπορεί να βλεπετε διαφορετική συμπεριφορά, όπως πχ δεν είναι τόσο δραστήριο ή εκδηλωτικό, δεν παίζει ούτε ασχολείται ιδιαίτερα με άλλα ερεθίσματα. Ωστόσο, εφόσον σας το συνέστησε ο γιατρός σας, είναι βασικό να το κάνετε, κι ευτυχώς δεν είναι για πολλές ώρες. Γενικά η κάλυψη είναι η βασικότερη θεραπεία που διαθέτουμε για το τεμπέλικο μάτι προς το παρόν. Στο μωρό σας ποια είναι η διάγνωση ακριβώς?

 10. Χαιρετε,ειμαι 18 και εχω αμβλιωπια 6/18 στο αριστερο ματι και το δεξι μου 6/6,ομως θα ηθελα να βαλω γυαλια μονο και μονο για να μην φαινετε η στραβωση που υπαρχει στο αριστερο ματι,τι θα μου προτεινατε

  • Γεια σας, θα πρεπει να επισκεφτείτε τον οφθαλμίατρο σας για να σας πει εάν χρειάζεστε γυαλιά που να βελτιωνουν τον στραβισμο σας. Για παραδειγμα μια εσωτροπία (συγκλίνων στραβισμός ή ένα μάτι που φευγει προς τα μεσα) μπορεί να διορθωθεί και να μην είναι εμφανής με γυαλιά υπερμετρωπίας. Ομως, δεν διορθώνονται όλες οι μορφές στραβισμού με γυαλιά, οπότε ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να χρειαστεί και κάποιο χειρουργείο στραβισμού. Ο οφθαλμίατρος σας θα σας πει αν η περίπτωση σας διορθώνεται με γυαλιά ή χρειάζεται χειρουργείο, το οποίο γίνεται σε εξειδικευμένα κέντρα.

 11. Χαιρετε!Ειμαι 15 χρονων και πριν καιρο ξυπνησα ενα πρωι και δεν εβλεπα καλα απο το δεξι ματι..Στην αρχη ειπα οτι ειναι κατι που θα περασει…Ετσι περασε πολυς καιρος και το ειχα ξεχασει εντελως…Πριν λιγες μερες το συνηδειτοποιησα…Οταν ειμαι στο προαυλειο χορο του σχολειου και εχει ηλιο βλεπω καπως ικανοποιητικα αλλα και παλι οχι πολυ καλα…Οταν ομως ειναι βραδυ δεν βλεπω και πολυ καλα…Πιστευετε αν παω στον οφθαλμιατρο μπορει η αμβλυωπια να θεραπευτει;

  • Καλησπέρα. Πρέπει οπωσδήποτε να δείτε έναν οφθαλμίατρο σύντομα, γιατί η πτώση όρασης που περιγράφετε μπορεί να είναι οτιδήποτε, από μια απλή διαθλαστική ανωμαλία, πχ αστιγματισμός, που απλά έτυχε καποια στιγμή να την καταλάβετε μέχρι μια αμβλυωπία όπως λέτε. Καλό είναι να εξεταστείτε άμεσα γιατί υπάρχουν πάρα πολλές καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν χαμηλή όραση και πρόβλημα στο σκοτάδι. Η Αμβλυωπία είναι μία από αυτές αλλά πρέπει να σας το πει μόνο ο οφθαλμίατρος αν όντως είναι αμβλυωπία.

   • Γεια σας.Ο γιος μου είναι 18 χρονων και από τεταρτη δημοτικού φορα γιαλια μυωπίας και τώρα έχει 2,5βαθμους σε κάθε ματι.Από την 2α γυμνασίου φορα φακούς επαφής.Πρόσφατα μας είπε ο οφθαλμίατρος ότι έχει τεμπέλικο ματι και οπτική οξύτητα 4/10.Δεν έχει ούτε είχε σαν μωρο καθόλου στραβισμό, έχει ο συζυγος μου μυωπία από τεταρτη δημοτικού.Μας είπε ο γιατρός ότι μελλοντικά είναι από τα άτομα που κάνουν καταρακτη.Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.Θέλω να ρωτήσω αν μπορώ να κάνω κάτι να τον βοηθησω, γιατί ενόψει πανελληνιων δεν μπορεί να επιλέξει στρατιωτικά επαγγέλματα ούτε ναυτικό.αλλά στην τελική να του αυξηθεί η οπτική οξύτητα

   • Γεια σας, ευχαριστω για την ερώτηση. Οι βαθμοί της μυωπίας θα έλεγα ότι δεν δικαιολογούν από μόνοι τους τεμπέλικο μάτι, 1ον διότι δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή η μυωπία, και 2ον διότι δεν εχει μεγάλη διαφορά (ανισομετρωπία) ανάμεσα στα μάτια του. Θα έπρεπε να συνυπαρχει και κάποιος μικρός στραβισμός (μικροστραβισμός) για να δικαιολογεί ότι υπάρχει τεμπέλικο μάτι. Πολλές φορές ενας στραβισμός είναι τόσο μικρής γωνίας, που δεν είναι εμφανής εκτός και αν κάνει κανεις εξειδικευμένες οφθαλμολογικές εξετάσεις. Θα σας πρότεινα να το διερευνήσετε αυτό. Επίσης κάποιες κατασκευαστικές ανωμαλίες του οπτικού νεύρου σχετίζονται με τεμπέλικο μάτι και θα έπρεπε να αποκλειστουν. Για τον καταρράκτη που μπορεί να ανπτυχθεί στο μέλλον, πράγματι υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι άτομα με μυωπία, έστω και χαμηλή εμφανίζουν πιο πρώιμα καταρράκτη. Μια τακτική παρακολούθηση θα σας εξασφαλίσει την έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση. Στην πράξη, αν οντως η οπτική οξύτητα είναι 4/10, είναι λίγο δύσκολο να ανεβεί σε αυτήν την ηλικία, πάντως δεν χάνετε κάτι αν κλείνετε κάποιες (4) ώρες τη μέρα το καλό μάτι, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το τεμπέλικο. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι ακόμη και σε ενήλικες μπορεί η όραση να ανέβει με τον τρόπο αυτό έως και 2 επίπεδα. Αν το κάνετε, η όραση του παιδιού θα πρέπει να ελέγχεται κάθε 2-3 μήνες προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει νόημα να συνεχίζεται η κάλυψη του καλού ματιού.

 12. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση:
  Θα ήθελα να μάθω αν η θεραπεία μπορει να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε παιδια ανω τον 10 ετών παρακαλώ αν γίνεται απαντήστε μου. Ευχαριστώ!

  • Καλημέρα σας. Σίγουρα η θεραπεία είναι αποτελεσματικότερη όσο μικρότερο είναι ένα παιδί, ιδανικά κάτω των 7-8 ετών. Αλλά έγκυρες μελέτες από το γκρουπ PEDIG (Pediatric Eye Disease Investigator Group) έχουν δείξει ότι η κάλυψη βοηθάει στο να βελτιωθεί η όραση και σε μεγαλύτερα παιδιά, στην πρώτη μελέτη τα παιδιά είχαν ηλικία 7-12 ετών και η οπτική τους οξύτητα βελτιώθηκε μετά απο κάλυψη ή χρήση ατροπίνης κατά 8 γράμματα στην κλιμάκα μέτρησης οπτικής οξύτητας, μάλιστα 1 στα 5 παιδιά έπιασε όραση 8/10! Στη δεύτερη μελέτη τα παιδιά ήταν 7-17 ετών και πάλι με τα γυαλιά και την κάλυψη βελτιώθηκε η όραση τους.
   Η γνωμη μου είναι να δοκιμάσετε την κάλυψη σύμφωνα με τις ώρες που θα σας πει ο οφθαλμίατρος σας, συνήθως 2-6 ωρες ημερησίως, και είναι πολύ πιθανό να κερδίσετε όραση. Ειδικά αν δεν έχετε κάνει θεραπεία καλυψης παλιότερα, είναι πιθανότερο να βελτιωθεί η όραση του παιδιού. Εδω σας παραθέτω τις μελετες

   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19064841

   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15824215

 13. Καλησπέρα,ο γιος μου είναι 2μιση χρονών και έχει στραβισμό και στα δύο ματάκια ενώ η όρασή του είναι πολύ καλή.Από 23 μηνών φοράει γυαλιά τα οποία όμως δεν έχουν βελτιώσει το πρόβλημα της ορθοφορίας των ματιών του.Στην τελευταία επίσκεψή μας στη γιατρό μας συστήθηκε να του χορηγήσουμε σταγόνες ατροπίνης και στα δύο μάτια για τρεις μέρες και μετά να τον ξαναπάμε στη γιατρό να τον δει… Σύμφωνα με το άρθρο σας οι σταγόνες χορηγούνται μόνο στο καλό μάτι για να θολώσουν την όραση και να ισχυροποιήσουν το άλλο. Έχω μπερδευτεί.. Μπορείτε σας παρακαλώ να με διαφωτίσετε? Ευχαριστώ.

  • Καλησπέρα,
   οι σταγόνες ατροπίνης στα παιδάκια έχουν 2 χρήσεις: η πρώτη είναι πράγματι όπως διαβάσατε στο άρθρο, για να θολώνουν το καλό μάτι, ωστε να ενεργοποιείται το τεμπέλικο, που συνήθως έχει μειωμένη όραση. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις γίνεται ενστάλαξη μόνο στο καλό μάτι, για αρκετούς μήνες συνήθως (ημερησίως ή μονο το Σαββατοκύριακο), μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η δεύτερη χρήση τους είναι απλά για να εξεταστεί ένα παιδάκι, και να αποκαλυφθούν όλοι οι βαθμοί της υπερμετρωπίας του. Στην περίπτωση αυτή τις βάζουμε και στα 2 μάτια, για 3 μέρες πριν την εξέταση, ώστε να χαλαρώσει πλήρως η προσαρμογή και να μπορεί να μετρηθεί με μεγάλη ακρίβεια η υπερμετρωπία από το γιατρό σας. Η χρήση τους γίνεται μόνο για τις 3 μέρες, αλλά η δράση τους (μυδρίαση: ανοιχτη κόρη και χαλάρωση της προσαρμογής: θολή όραση στα κοντινά αντικείμενα) μπορεί να κρατήσει ως και 15 μέρες. Ωστόσο για ένα παιδάκι 2,5 ετών, που δεν πάει σχολείο, εκτός ίσως από μια μικρή φωτοφοβία αρχικά, αυτή η επίδραση δεν είναι σοβαρή και είναι παροδική. Στην ουσία δηλαδή, ο γιατρός σας σύστησε την ατροπίνη για να δει αν χρειάζεται κάποια αλλαγή στα γυαλιά του, ώστε να διορθωθεί ο στραβισμός. Αν δεν υπάρξει κάποια ιδιαίτερη αλλαγή, τότε είναι πιθανό να χρειστεί καποιο χειρουργείο για την εθυγράμμιση των ματιών. Τέλος, υπάρχουν και άλλες εφαρμογές των σταγόνων ατροπίνης, που είναι για ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως σε σοβαρά οφθαλμικά τραύματα ή σε μια ειδική κατάσταση, που λέγεται σπασμός προσαρμογής.

   • Σας ευχαριστώ παρά πολύ για την άμεση απάντηση σας! Σε αυτή την περίπτωση όπου το παιδί έχει άριστη όραση αλλά δεν υπάρχει ευθυγράμμιση των οφθαλμών, εάν προβούμε σε χειρουργείο μετά δε θα χρειάζεται γυαλιά;

 14. Καλημέρα σας, ο γιος μου είναι 15 ημερών και έχει συγγενή καταράχτη στο αριστερό του μάτι. Έχουμε κλείσει χειρουργείο για την αφέρεση του καταράχτη. Ο οφθαλμιατρος μας προτεινε να ξεκινησουμε την μεθοδο που κλεινουμε το καλο ματι. Εσεις τι πιστευτετε, απο ποια ηλικια πρεπει να ξεκινησει το κλεισιμο του ματιου και για ποσες ωρες την ημερα? Επισεις λογο οτι θα ξεκινησουμε τοσο νωρις την θεραπεια, πιστευτετε θα εχουμε καλα αποτελεσματα γενικα?

  Ευχαριστω προκαταβολικα.

  • Καλησπέρα, ευχαριστώ για την ερώτησή σας και με συγχωρείτε για την καθυστερημένη απάντηση. Συμφωνώ με τον οφθαλμίατρο σας, που σας πρότεινε χειρουργείο σύντομα, ο συγγενής καταρράκτης εχει καλυτερα αποτελέσματα οταν χειρουργείται μεσα στους 2 πρώτους μηνες ζωής. Γενικά χρειάζονται πολλές ώρες κλείσιμο του καλού ματιού ημερησίως και κατάλληλη διόρθωση του άλλου με γυαλιά ή φακό επαφής. Ανάλογα με τη βαρύτητα του καταρράκτη, θα πρότεινα μεταξύ 6 και 8 ώρες την ημέρα. Χρειάζονται επίσης τακτικοί έλεγχοι, γιατί όσο επιτυχημένο και να είναι το χειρουργείο, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος του τεμπέλικου ματιού, του γλαυκώματος και η πιθανότητα μιας δεύτερης επέμβασης λόγω δευτερογενούς θόλωσης του ενδοφακού, αν τοποθετηθεί στο αρχικό χειρουργείο.

   • Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση και τον χρόνο σας. Λοιπόν θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι κάναμε το χειρουργείο εδώ και 2 μήνες τώρα και όλα πήγαν καλά. Δεν βάλαμε ενδοφακό λόγου ότι το μωρό ήταν 40 ημερών αλλά χρησιμοποιούμε φακό επαφής και κλείσιμο το καλού ματιού καθημερινά.
    Έχω όμως κάποιες απορίες εάν μπορείτε να μου της λύσετε.

    1) Η κόρη στο χειρουργημένο μάτι δεν ανοίγει και είναι μόνιμα μικρή. Μας δώσανε σταγόνες μυδρίασης και πάλι δεν άνοιξε. Είναι κάτι ανησυχητικό?

    2) Το χειρουργημένο μάτι φαίνεται να είναι γενικά ποιο μικρό και γενικά φαίνεται η διαφορά αν βλέπεις τον μπέμπη από κάποια απόσταση. Η οφθαλμίατρος μας είπε ότι το μάτι αυτό θα μείνει λίγο πίσω στη ανάπτυξη. Η γνώμη σας ποια είναι σχετικά με αυτό;

    Α) Πιστεύεται ότι μεγαλώνοντας η διαφορά στο μέγεθος του ματιού θα είναι μικρότερη;
    Β) Κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει την όραση;
    Γ) Υπάρχει περίπτωση μεγαλύτερης πιθανότητας γλαυκώματος λόγου ότι μπορεί να μην αναπτύσσετε σωστά;.

    Τέλος να σας αναφέρω ότι ο λόγος που προκλήθηκε το συγγενής καταρράκτης είναι λόγου ενός αγγείου, που το αγγείο αυτό αναπτύσσει το μάτι και μετά ατροφεί και κόβεται. Σε εμάς παρέμεινε το αγγείο και αυτός ήταν ο λόγος που δημιουργήθηκε ο καταρράκτης (σύμφωνα με τη γιατρό πάντα). Κατά την επέμβαση το αγγείο αυτό καυτηριάστηκε.

    Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και ελπίζω να μην σας κούρασα.

    Με εκτίμηση,
    Αλέξανδρος.

   • Ευχαριστω πολυ για την ερωτηση και χαιρομαι που πηγε καλά το χειρουργείο σας. Ειναι συνηθες να μην ανοιγει καλα η κορη σε ενα ματι με συγγενη καταρρακτη, είτε πριν είτε μετα το χειρουργειο και έχει σχέση τόσο με κάποια ανώμαλη κατασκευή της ίριδας στα πλαίσια της πάθησης, οσο και με την επίδραση του χειρουργείου. Γενικα δεν είναι κάτι ανησυχητικό, αρκεί ο οπτικός άξονας να είναι ελεύθερος, κάτι που θα το κρίνει ο γιατρός σας, πρέπει δηλαδη το κέντρο της κόρης να είναι αρκετά μεγάλο ωστε να επιτρέπει να μεταφέρονται οι εικόνες στο πίσω μέρος του ματιού. Το μέγεθος του ματιου επίσης ειναι μικρότερο, διοτι έχει σχέση με την ανώμαλη κατασκευή του ματιού εκ γενετής, δεν αναπτύχθηκε δηλαδή σωστά λόγω της παραμονής του εμβρυικού αγγείου. Μπορεί να υπάρξει κάποια αναπτυξη, ωστόσο κατά τη γνώμη μου παντα θα υπάρχει καποια διαφορα αναμεσα στα δυο μάτια. Το δυσπλαστικό ματακι δυστυχως δεν μπορεί στην πορεια της ζωης να πιασει τους ρυθμους αναπτυξης του φυσιολογικου. Η εξαιρετική μικροφθαλμία σχετίζεται και με χαμηλότερα επίπεδα ορασης, αλλα το μεγεθος δεν ειναι η αιτια της χαμηλής ορασης. Το μικροτερο μεγεθος ειναι το αποτελεσμα ολων αυτων των μεταβολων που οφειλονται πρωτογενως στην παραμονη του εμβρυικου αγγειου. Επίσης η πιθανοτητα γλαυκωματος γνωριζουμε απο μελετες οτι ειναι μεγαλύτερη σε παιδια που χειρουργουνται πριν τις 4 εβδομαδες ζωης, είτε μενουν αφακα ειτε μπαινει ενδοφακος. Επίσης η πιθανότητα γλαυκώματος ειναι δυστυχως μεγαλυτερη και σε ματια με persistent fetal vasculature, το αγγειο δηλαδη που παραμενει και μετα τη γεννηση. Ελπιζω να βοηθησα και συνεχιστε δυνατα την προσπαθεια με τον αποκλεισμο του καλου ματιου συμφωνα με τις οδηγιες του οφθαλμιατρου σας.

 15. Καλησπέρα!
  Ο γιος μου είναι τριών ετών και εδώ και ένα χρόνο φοράει γυαλιά για στραβισμό.
  Υπάρχει περίπτωση μεγαλώνοντας να εξαλειφθεί το πρόβλημα και να πετάξουμε τα γυαλιά;

  • Γεια σας και με συγχωρείτε για την καθυστερημένη απάντηση, κατά λάθος βρέθηκε το μήνυμα στο spam ταχυδρομείο. Αν το προβλημα που εχει ο γιος σας είναι η υπερμετρωπία, και αν ο στραβισμός διορθώνεται φορώντας τα γυαλιά του, τότε ναι είναι πιθανό μεγαλώνοντας να πέσουν οι βαθμοί της υπερμετρωπίας, να εξαλειφθεί ο στραβισμός και να βγάλει τα γυαλιά. Η διαδικασία αυτή ξεκινάει στην προεφηβεία και εφηβεία συνήθως. Εσείς το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να παροτρύνετε το παιδί σας να φοράει συνέχεια τα γυαλιά του με την καθοδήγηση του οφθαλμιάτρου σας. Αν τελικά οι βαθμοί της υπερμετρωπίας δεν πέσουν, μπορεί το παιδί να κάνει μετά την ηλικία των 18 ετών υπό κατάλληλες προϋποθέσεις και διαθλαστική χειρουργική, για να βγάλει τα γυαλιά. Υπάρχουν προσφατες μελέτες που δείχνουν καλά αποτελέσματα στις περιπτώσεις πλήρως προσαρμοστικής εσωτροπίας, που καταλαβαίνω ότι αυτή έιναι η διάγνωση στο παιδί σας.

 16. Καλησπέρα σας. Είμαι 45 ετών κ το αριστεροί μάτι μου φεύγει αρκετά ιδίως όταν είμαι κουρασμένος. Μεχρι κ τα 30 δεν ήταν κατι το ιδιαίτερε άλλα την τελεταια δεκαετία ιδίως πενταετία εχει γίνει πολύ έντονο κ μου δημιουργεί μεγάλο προβλη,μα στην επικοινωνία κ στις σχέσεις μου άλλα το κυριότερο στον ίδιο μου τον ευατο. Υπάρχει η δυνατότητα τελικα με επεμβαση να επανέλθει η θα γινω ακομα χειρότερα? Σας ευχαριστώ πολύ.

  • Καλησπερα, με συγχωρειτε για την καθυστερημενη απάντηση λογω απαγγελματικών υποχρεωσεων. Σαφώς πρεπει να σας δει οφθαλμιατρος εξειδικευμένος στο στραβισμό, αλλα από αυτά που μου λέτε, πιστευω οτι μπορείτε να χειρουργηθείτε. Η επέμβαση στραβισμού στους ενηλικες έχει υψηλά ποσοστά επιτυχιας τα τελευταία χρόνια, λόγω της χρησης των ρυθμιζόμενων ραμματων, τα οποία εξασφαλιζουν ιδανική ευθυγραμμιση των ματιων. Ειδικά αν δεν εχετε ξαναχειρουργηθει στα ματια και αν η οραση σας ειναι καλη και στα δύο, εχετε πολύ καλες προυποθεσεις για να παει αριστα η επεμβαση σας, και να μην σας στεναχωρεί. Ειναι σιγουρα κατι που διορθώνεται, με ελάχιστες επιπλοκές και καμία αρνητική επίδραση στην όραση σας. Σπάνια στυς ενηλικες – όχι σε όλους – εμφανίζεται μια μικρη μετεγχειρητική διπλωπία, που συνηθως ξεπερνιεται ευκολα. Ελπίζω να σας βοηθησα, καλό θα ήταν να επισκεφτειτε εναν οφθαλμίατρο που να χειρουργει στραβισμο.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s